MONTESSORI

W naszym przedszkolu inspirujemy się czerpiąc z metod Marii Montessori. Budowanie w dziecku wewnętrznej motywacji do działania jest dla nas niezwykle ważne.

Nasze sale w przedszkolu na ul.Sarmackiej wyposażone zostały w certyfikowane, bezpieczne meble i pomoce dydaktyczne zgodne z metodą Marii Montessori. Praca na materiałach, zwana „pracą własną” to najważniejszy czas każdego dnia. Jest to czas, kiedy dziecko może korzystać z materiału rozwojowego Montessori przygotowanego w otoczeniu. Materiał odpowiada naturalnej potrzebie dziecka poznawania świata, jest na miarę umiejętności i wiedzy dziecka, dopasowany do tempa i etapu rozwoju.

Czynności wykonywane przez dziecko dają mu poczucie satysfakcji, uczą wykonywania zadań do końca, pozwalają na doświadczenie pełnej koncentracji i radości z właściwie wykonanego zadania. Nauczyciel ingeruje i pomaga tylko wtedy, gdy jest to konieczne, obserwuje, ale nie przeszkadza dzieciom w ich zajęciach. Pracujemy z dziećmi według zasady „Pomóż mi zrobić to samemu”.