Zajęcia dodatkowe

Dla naszych przedszkolaków przygotowaliśmy bogaty program zajęć dodatkowych w ramach czesnego, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego Dziecka.

Z doświadczenia wiemy, że Dzieci najchętniej się wtedy uczą. Wszystkie zajęcia odbywają się w oparciu o główną aktywność dziecka jaką jest zabawa.

11282247_m

 

Edukacja muzyczna-zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Chcemy pokazać dzieciom jakie możliwości daje obcowanie z muzyką.

Zajęcia muzyczne w naszym przedszkolu prowadzi utalentowana rytmiczka i kompozytorka Anna Maria Huszcza.

Dzieci uczą się gry na prostych instrumentach przy akompaniamencie pianina.

Zajęcia umuzykalniające w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch i poczucie rytmu Dzieci mają kontakt z instrumentami od samego początku, mają możliwość przysłuchiwania się dźwiękom, dostrzegają barwę instrumentów, mają możliwość swobodnego, spontanicznego poruszania się.

Podczas przedstawień towarzyszy nam muzyka skomponowana specjalnie na tę okazję przez Annę Marię Huszcza.

Warsztaty przyrodnicze

Nasze przedszkolaki poznają przyrodę i uczą się dbać o środowisko.

Uczestniczą w szeregu zajęć gdzie uczą się dbać o środowisko, zajęcia przyrodnicze prowadzone są zarówno w salach przedszkolnych – gdzie Dzieci uczestniczą w eksperymentach, jak również poza przedszkolem,podczas wycieczek i spacerów.

Warsztaty multisensoryczne Poznajemy Świat

To fascynująca podróż w odległe zakątki świata. Przemarsz przez pustynię, spotkanie z Aborygenami, a może wizyta w Indiańskiej Wiosce? Podczas warsztatów Dzieci angażują wszystkie zmysły: zapach, dźwięk, faktury, stroje. Dzieci mają możliwość przenieść się w odległe zakątki, przymierzyć egzotyczne stroje, zagrać na instrumentach.

Zajęcia taneczne

Ruch i muzyka są bardzo ważne w kształtowaniu wrażliwości Dziecka.

Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach tanecznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów tańca. Poziom trudności zajęć jest dopasowany do wieku i poziomu rozwoju naszych Dzieci.

Zajęcia taneczne odbywają się w języku angielskim co dodatkowo stymuluje dzieci do nauki języka.

Bajkoterapia

W naszym przedszkolu nie ma telewizora, ale Dzieci codziennie przenoszą się w świat wyobraźni.

Nasi nauczyciele zabierają Dzieci w kolorowy świat fantazji czytając im baśnie dostosowane do wieku dziecka.

Warsztaty plastyczne 

Rozwijamy w naszych Dzieciach pasje artystyczne, organizujemy zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Podczas warsztatów wszystko jest możliwe.

Dzieci malują różnymi technikami, wycinają, rysują i przyklejają.

Zapewniamy bezpieczne materiały i narzędzia tak, aby jedynym ograniczeniem była ich wyobraźnia.

Dziecięca matematyka 

W naszym Przedszkolu stosujemy metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dzieci od najmłodszych lat uczą się logicznego myślenia. Nasze przedszkolaki uczą się orientacji w czasie, liczą godziny, kasztany, liście, kamyki. Uczą się nazywać figury geometryczne.

Starsze Dzieci uczą się prostych działań matematycznych.

Dzieci uczą się poprzez zabawę odwołując się do najbliższego otoczenia, otacza nas mnóstwo rzeczy, które można policzyć, nazwać zmierzyć i zważyć. Nasze przedszkolaki wchodzą do świata matematyki bawiąc się.

Wiemy z doświadczenia, że taka forma nauki jest najskuteczniejsza.

Kuchcikowo

Czas na brudzenie rąk, poznawanie nowych smaków. Dzieci mają okazję poeksperymentować z nowymi produktami, zmierzyć się z samodzielnym krojeniem, dowiedzieć się skąd pochodzi pomidor oraz, że kalafior to kwiat. Mamy mnóstwo pomysłów aby zachęcić Dzieci do zdrowego odżywiania.

Logopeda i psycholog

Nasi podopieczni objęci są opieką psychologa dziecięcego i logopedy. Zadaniem psychologa jest ocena psychofizycznego rozwoju Dziecka, obserwacja dzieci podczas codziennych zajęć i swobodnej zabawy. Logopeda podczas zajęć grupowych obserwuje Dzieci i prowadzi diagnozę profilaktyczną.

Rodzice są na bieżąco informowani o wynikach obserwacji. Mają również możliwość indywidualnych konsultacji.