Oferta przedszkole

W przedszkolu realizujemy bogaty program edukacyjny, dbamy aby każde dziecko miało czas na kreatywną zabawę a jednocześnie rozwijało swój indywidualny potencjał. Nasza oferta zapewnia wszechstronny rozwój oraz pozwala na odkrywanie zainteresowań i talentów każdego Dziecka.

 

W ramach czesnego oferujemy:

 • język angielski codziennie z udziałem lektora, który towarzyszy dzieciom podczas zabawy i zajęć
 • realizację podstawy programowej w oparciu o programy autorskie przygotowywane przez naszych nauczycieli
 • edukację teatralną
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty przyrodnicze i eksperymenty
 • taniec
 • gimnastykę oraz zajęcia ruchowe
 • spotkania z ciekawymi gośćmi
 • warsztaty kulinarne
 • dziecięcą matematykę
 • wprowadzenie w świat czytania i pisania
 • warsztaty sensoryczne
 • bajkoterapię
 • opiekę logopedy
 • opiekę psychologa

 

Bierzemy udział w różnych projektach oraz programach dedykowanych dla dzieci przedszkolnych, np. „Przedsiębiorcze dzieci”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Emocja”, „Zabawy sztuką”, „Mały miś w świecie wielkiej literatury”