NVC czyli porozumienie bez przemocy

Komunikacja  według modelu „Porozumienia bez przemocy” jest ważną inspiracją dla Zielonej Żyrafy. Nasza kadra uczestniczy w warsztatach „Porozumienia bez przemocy”, co wpływa korzystnie na wzajemną komunikację oraz podejście do dzieci.

Twórcą Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent communication) jest Marshall Rosenberg – doktor psychologii, działacz pokojowy i  uznany na świecie pionier w rozwiązywaniu konfliktów

Rosenberg wyróżnił dwa style porozumiewania się i wybrał dwa zwierzęta symbolicznie oddające różne sposoby komunikacji.

SZAKAL oczekuje, że inni spełnią jego żądania. Generalizuje, uogólnia, rani. Za jego stwierdzeniami kryje się gotowy osąd czy opinia o ludziach.

ŻYRAFA jest przeciwieństwem szakala, symbolizuje szczerość, umiejętność słuchania, przede wszystkim komunikowania swoich potrzeb bez oceniania innych.

To właśnie żyrafę Rosenberg uczynił reprezentantką języka empatii ponieważ jej serce ważące kilka kilogramów to największe serce ze wszystkich ssaków. W języku żyrafy, zamiast kogoś krytykować, mówi się o własnych uczuciach i potrzebach oraz reaguje na uczucia i potrzeby innych.

 

Jak realizujemy komunikację „Porozumienia bez przemocy” w Zielonej Żyrafie?

 • używamy języka potrzeb i uczuć,
 • nazywamy emocje i potrzeby dzieci a także dorosłych – codzienne zajęcia „Emocje małe i duże”
 • dajemy i przyjmujemy empatie,
 • szanujemy potrzeby każdego dziecka a także dorosłych
 • szukamy jak najlepszych strategii na zaspokojenie potrzeb,
 • zawieramy kontrakty, które służą ochronie naszych potrzeb,
 • pozwalamy doświadczać naturalnych konsekwencji działań,
 • uznajemy, że dzieci nie muszą się dzielić,
 • używamy siły tylko w celach ochronnych,
 • zatrzymujemy trudne zachowania, pomagamy powrócić dziecku do samoregulacji,
 • zamiast nagradzania i karania używamy opisu lub obserwacji, świętujemy sukcesy a także opłakujemy niepowodzenia,
 • pozwalamy dziecku zdecydować czy chce pomocy,
 • słuchamy rozwiązań dzieci.