Żłobek – Mini Żyrafki

MINI ŻYRAFKI to nasza najmłodsza grupa żłobkowa.

Zapraszamy do niej Dzieci od 12-tego miesiąca.12075734_ml

W ramach czesnego oferujemy:

  • zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia umuzykalniające
  • warsztaty przyrodnicze
  • teatrzyk (1 raz w miesiącu)
  • zajęcia ruchowe uwzględniające elementy metody ruchu rozwijającego
  • opiekę psychologa
  • opiekę  logopedy
  • spotkania z ciekawymi gośćmi