Dwujęzyczność

Green World for Kids
Green World for Kids

Dzieci w naszym przedszkolu spotykają się z językiem angielskim codziennie.

Naszym przedszkolakom każdego dnia towarzyszy lektor języka angielskiego, który zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim.

Język angielski towarzyszy dzieciom przez cały dzień.

Używamy go w większości sytuacji takich jak : mycie rąk, sprzątanie zabawek, podczas zajęć dodatkowych.

Dzięki temu dzieci osłuchują się z językiem w trakcie pobytu w przedszkolu i w krótkim czasie nabywają zdolność wyrażania swoich potrzeb i uczuć. Rozwijają umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu oraz pewność siebie w sytuacjach językowych i motywację do samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim.