Program Montessori

Przedszkole to etap, który ma na celu przygotować dzieci do samodzielności. To okres, kiedy dziecko buduje pewność siebie, poczucie, że jest zdolne a każdy cel może osiągnąć na wiele różnych sposobów. Wspieramy dzieci we wszechstronnym rozwoju, ucząc je kreatywności i samodzielności, pokazujemy dzieciom cele, ale nie wskazujemy rozwiązań, chwalimy pomysłowość każdego dziecka. Stawiamy na współpracę i szacunek do innych, uczymy dzieci wspólnego przezwyciężania trudności i poczucia, iż nauka i rozwój to pozytywne doświadczenie.

Wiek 3-6 lat to okres bardzo szybkiego rozwoju, pobudzanego przez naturalną ciekawość dziecka. Dziecko w tym wieku próbuje wszystkiego, chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach, ale jego rozwój emocjonalny i zmysły nie zawsze są gotowe na taką ilość bodźców, to dlatego po kilku godzinach intensywnych zajęć dziecko szybko wpada w złość, staje się drażliwe i pobudzone. Dlatego w naszym przedszkolu nie znajdą Państwo kilkunastu zajęć dodatkowych, które wypełniają dziecku cały dzień, nie pozostawiając czasu na swobodną zabawę i bycie dzieckiem.

W Mi Montessori proponujemy program i zajęcia starannie dobrane i dostosowane nie tylko do możliwości poznawczych, ale przede wszystkim, do poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka. Współpracujący z nami psychologowie w staranny sposób analizują nasz program i projekt edukacyjny, tak aby był on dostosowany do możliwości dziecka i pozwalał na harmonijny emocjonalny rozwój.

Nasze przedszkole to sale, wyposażone w certyfikowane, bezpieczne meble i pomoce dydaktyczne zgodne z metodą Marii Montessori. Praca na materiałach, zwana „pracą własną” to najważniejszy czas każdego dnia. Jest to czas, kiedy dziecko może korzystać z materiału rozwojowego Montessori przygotowanego w otoczeniu. Materiał odpowiada naturalnej potrzebie dziecka poznawania świata, jest na miarę umiejętności i wiedzy dziecka, dopasowany do tempa i etapu rozwoju.

Czynności wykonywane przez dziecko dają mu poczucie satysfakcji, uczą wykonywania zadań do końca, pozwalają na doświadczenie pełnej koncentracji i radości z właściwie wykonanego zadania. Nauczyciel ingeruje i pomaga tylko wtedy, gdy jest to konieczne, obserwuje, ale nie przeszkadza dzieciom w ich zajęciach. Pracujemy z dziećmi według zasady „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Nasze sale lekcyjne wyposażone są w wiele pomocy naukowych i kart pracy umożliwiających samodzielną pracę i wielokrotne powtórzenie materiału. Prowadzimy dzieci od konkretu do myślenia abstrakcyjnego w całym procesie nauczania. Dzięki zapewnionej samokontroli, dziecko samo może korygować sposób pracy.

Materiał rozwojowy w szerokim zakresie został przygotowany przez Marię Montessori i do dziś w swych podstawowych założeniach jest aktualny i stosowany. Jednak na potrzeby konkretnych dzieci i grupy, materiał dodatkowy jest tworzony i rozwijany indywidualnie przez każdego nauczyciela montessoriańskiego. Materiały te dzielimy na pięć działów:

Życie codzienne

To bogate, atrakcyjne, prawdziwe pomoce, które pomagają dziecku praktykować ćwiczenia życia codziennego. Kształcą precyzyjne ruchy rąk, a dzięki koordynacji oko-ręka przygotowują do pisania i czytania, a także uczą estetyki, zachowania porządku i posługiwania się narzędziami codziennego użytku.

Sensoryka

Pomoce sensoryczne pozwalają dziecku doświadczać świat poprzez zmysły, a właściwie wyostrzać to doświadczenie przez świadome pobudzanie zmysłów. Umiejętność pracy zgodnie z sekwencją, wzmacnia rozwój intelektualny dziecka, pozwala przechodzić od konkretu do abstraktu i formułować samemu treści.

Matematyka

To, co zrobi ręka, zapamięta mózg – dlatego bierzemy do ręki jedności, dziesiątki, setki i tysiące… i nieskończenie liczymy dając dzieciom solidne fundamenty systemu dziesiątkowego w pełnym zrozumieniu i z zachowaniem zasady konkretu. Czy to złoty bank, czy żetony, wrzeciona, tablice – matematyka jest wszędzie podana w cudownie prosty i logiczny sposób.

Język

Mi Montessori to przedszkole dwujęzyczne. Dzięki odpowiednio przygotowanej strukturze otoczenia, umiejętność zarówno pisania jak i czytania prostych słów kształtowana jest bardzo naturalnie. Wykorzystując tzw. „fazę na język” dziecko chętnie podejmuje naukę kreślenia liter, czytania materiału różowego, niebieskiego czy zielonego, a także samoedukacji w zakresie nieskończonej ilości kart trójdzielnych dotyczących wielu dziedzin nauki.

Kultura i przyroda

Interesuje nas wszystko, co nas otacza – nazwy chmur, gwiazd, planet. Informacjom w tym dziale nie ma końca – pojęcie czasu, eksperymenty prowadzące do zrozumienia otaczającego nas świata, historia, kultura, tradycja w różnych zakątkach świata. To wszystko i wiele innych informacji dostarczają materiały z działu kultury i przyrody.