Organizacja dnia

7.30 – 8:30
Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez Nauczyciela. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.
8:30 – 9:00
Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez opiekuna – edukacja i rozwój poprzezrzez ruch: różnorodne ćwiczenia i zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
9:00 – 9:30
Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
9:30 – 10:30
Realizacja zajęć zgodnie z planem miesięcznym: zajęcia plastyczne, zajęcia Musical Babies , zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne rozwijające motorykę małą, zabawy rozwijające motorykę dużą, zabawy ruchowo-muzyczne z chustą animacyjną, zabawy wspomagające rozwój mowy.
10:30 – 11:30
spacer na świeżym powietrzu lub swobodna zabawa dzieci w sali (w zależności od warunków atmosferycznych).
12:00 – 12:30
Przygotowanie do obiadu. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
12:30 – 14:30
Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez opiekuna.
14:30 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
15:30 – 16:00
II wyjście na spacer lub zabawy paluszkowe, manipulacyjno-konstrukcyjne, wielozmysłowe poznawanie ,,świata”zabawy ruchowe w grupie,
16:o0 – 17.00
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Wspieranie przez opiekuna twórczych inicjatyw dzieci, czytanie lektury dziecięcej.
17:00 – 17:30
Przygotowanie do II podwieczorku. Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
17:30 – 18:00
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Rozchodzenie się dzieci.