Organizacja dnia

Poniższy plan dnia jest planem ramowym, z uwagi na podział dzieci na różne grupy wiekowe plan ulega zmianie w zależności od grupy.

7.30 – 8:30
Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez Nauczyciela. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.
8:30 – 9:00
Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez opiekuna – edukacja i rozwój poprzez ruch: różnorodne ćwiczenia i zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
9:00 – 9:30
Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
9:30 – 10:30
Realizacja zajęć dostosowanych do wieku grupy zgodnie z planem miesięcznym: zajęcia plastyczne, zajęcia Musical Babies , zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne rozwijające motorykę małą, zabawy rozwijające motorykę dużą, zabawy ruchowo-muzyczne z chustą animacyjną, zabawy wspomagające rozwój mowy.
10.30 – 11:30
spacer na świeżym powietrzu lub swobodna zabawa dzieci w sali.
11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
12:00 – 14:30
Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez opiekuna (w przypadku starszych dzieci).
14:30 – 15:00
Obiad II danie. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
15:00 – 16:00
zabawy w grupie, zabawy paluszkowe, manipulacyjno-konstrukcyjne, wielozmysłowe poznawanie ,,świata”zabawy ruchowe w grupie,
16:o0 –16.30
Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
16.30 – 18:00
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Rozchodzenie się dzieci.