Język angielski

Green World for Kids
Green World for Kids

Najmłodsze dzieci uczą się języka w sposób naturalny.  Okres przedszkolny to czas kiedy mowa dziecka rozwija się a dziecko chłonie każde nowe słowo, dlatego tak ważne jest aby wykorzystać ten okres do nauki języka angielskiego.

Mi Montessori to przedszkole dwujęzyczne, wprowadzamy dwujęzyczność stosując  metodę immersji językowej, czyli „zanurzenia” dzieci w języku. Nauka języka angielskiego metodą immersji językowej u sprawia, że staje się on obok języka ojczystego narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, a także społecznego i emocjonalnego. Dzieci dzięki drugiemu językowi poznają swoje otoczenie i świat oraz gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i o środowisku, w którym funkcjonują. Dzieje się to bardzo naturalnie poprzez stykanie się z wypowiedziami drugiego języka i interesującymi treściami. Do tego samego prowadzi również integracja działań językowych z czynnościami, które dzieci obserwują i w których uczestniczą jak np. posiłki, mycie rąk, czy wspólne spacery.

Mózg dziecka, które każdego dnia ma kontakt z drugim językiem, wykonuje ciągłą pracę, w efekcie dziecko zawsze może nazwać rzecz, zjawisko czy idee na dwa różne sposoby. Z tego daru mogą skorzystać nie tylko dzieci urodzone w rodzinach dwujęzycznych, ale również te, które przez minimum kilka godzin w ciągu dnia są zanurzone w obcym języku. Tak właśnie dzieje się w przypadku dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

W każdej grupie obok nauczyciela polskojęzycznego jest również lektor anglojęzyczny, który zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim,  czytamy literaturę anglojęzyczną, słuchamy muzyki i poznajemy różne kultury.

Dzięki tej metodzie dziecko funkcjonuje w środowisku dwujęzycznym zbliżonym do naturalnego

Język angielski towarzyszy dzieciom każdego dnia: kiedy malujemy – rozmawiamy po angielsku, kiedy spacerujemy  – rozmawiamy po angielsku, kiedy śpiewamy – śpiewamy po angielsku, kiedy eksperymentujemy – rozmawiamy po angielsku, na wycieczce, podczas obiadu czy swobodnej zabawy – zawsze rozmawiamy po angielsku.