KOMUNIKACJA I SZACUNEK

Poszanowanie godności dziecka to prawo, nie przywilej. Cała kadra naszego przedszkola  stosuje zasady komunikacji bez przemocy (NVC), oraz Pozytywną Dyscyplinę – dzięki temu dzieci w naszym przedszkolu czują, że przynależą i są ważne. Szanujemy potrzeby dzieci, jednocześnie ucząc je, że zdanie każdego z nas ma taką samą wartość i mamy prawo je wypowiedzieć. W naszym przedszkolu akceptujemy wzajemne emocje, uczymy dzieci radzić sobie z nimi, odpowiednio nazywać i reagować. Określamy wraz z dziećmi nieprzekraczalne granice i zawsze szukamy rozwiązań dobrych dla wszystkich. Nie porównujemy dzieci a błędy traktujemy jako naturalny element procesu nauki i rozwoju, stwarzając w ten sposób bezpieczną atmosferę, w której dziecko ma szansę na harmonijny rozwój.