DWUJĘZYCZNOŚĆ

W naszym przedszkolu uczą się języka angielskiego w sposób naturalny. Najbardziej wierzymy w metodę immersji językowej, czyli „zanurzenia” dzieci w języku. Stosowanie języka angielskiego w naszym przedszkolu sprawia, że staje się on obok języka ojczystego narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, a także społecznego i emocjonalnego. Dzieci dzięki drugiemu językowi poznają swoje otoczenie i świat oraz gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i o środowisku, w którym funkcjonują. Dzieje się to bardzo naturalnie poprzez stykanie się z wypowiedziami drugiego języka i interesującymi treściami. Do tego samego prowadzi również integracja działań językowych z czynnościami, które dzieci obserwują i w których uczestniczą jak np. posiłki, mycie rąk, czy wspólne spacery. W każdej grupie odbywają się zajęcia zarówno w języku polskim jak i angielskim, czytamy literaturę anglojęzyczną, słuchamy muzyki i poznajemy różne kultury.