PRZEDSZKOLE

Przedszkole Dwujęzyczne Mi Montessori mieści się w dzielnicy Wilanów, Miasteczko Wilanów. Jesteśmy przedszkolem dwujęzycznym, polsko-angielskim opartym na metodzie Marii Montessori. Naszą misją jest wychowanie i edukacja dzieci na odpowiedzialnych i świadomych ludzi. Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w dzieciach poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się i bawią w środowisku dwujęzycznym. Najbardziej wierzymy w metodę immersji językowej, czyli „zanurzenia” dzieci w języku. Stosowanie języka angielskiego w naszym przedszkolu sprawia, że staje się on dla każdego dziecka obok języka ojczystego narzędziem ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, a także społecznego i emocjonalnego. Dzieci dzięki drugiemu językowi poznają swoje otoczenie i świat oraz gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i o środowisku, w którym funkcjonują. Dzieje się to bardzo naturalnie poprzez stykanie się z wypowiedziami drugiego języka i interesującymi treściami. Nasz program edukacyjny dostosowany jest do wieku, możliwości i potrzeb dzieci. W naszym przedszkolu budujemy samoocenę dziecka poprzez podejmowanie odpowiedzialności za własne działania. Sprawiamy, że dziecko uniezależnia się od zewnętrznej oceny i motywacji budując swoją wewnętrzną siłę i wiarę w siebie. W naszym przedszkolu znajduje się przygotowane otoczenie, które inspiruje dziecko do odkrywania świata i rządzących nim reguł, oraz materiał Montessori - opracowany tak, by zachęcał do pracy, zawierał element samokontroli, był estetyczny i trwały. Z pedagogiki Montessori czerpiemy zasadę wolności w podejmowaniu decyzji, co do wyboru zajęcia, miejsca i czasu na pracę – to wszystko pozwala dziecku wzmacniać w sobie przekonanie o własnej mocy sprawczej i budować adekwatną samoocenę.

PRZEDSZKOLE

Nasze grupy

DWUJĘZYCZNOŚĆ

DWUJĘZYCZNOŚĆ

2021-09-09

MONTESSORI

MONTESSORI

2021-09-09

EKOLOGIA

EKOLOGIA

2020-08-20